Välkommen till vår hemsida!

Det medicinhistoriska museet på Eugeniahemmet stängdes 2005. Föremålen har sedan dess varit magasinerade i Tumba. Före stängningen lät Medicinhistoriska museets vänförening filma museets olika rum och föremål. Vänföreningen har också hämtat tillbaka ett antal föremål från Tumba och inrett ett utställningsrum på Eugenia som kan visas efter överenskommelse.

Från oktober 2010 har en inventering av museets magasinerade föremål påbörjats med fotografering och registrering. För att få möjlighet att lämna information och få expertråd från våra medlemmar har vi nu öppnat en hemsida. Vi hoppas genom detta få ett ökat engagemang kring museets samlingar. Nya medlemmar är mycket välkomna!

Vänföreningens styrelse

Kontakt: medicinhistoriskamuseet@gmail.com