Filmgalleriet

Medicinhistoriska museet

En filmserie i tolv delar.

Filmen beskriver museet som det såg ut när det fortfarande fanns inrymt i Eugeniahemmets lokaler. Den består av tolv kapitel vilka här visas i en följd. Det tar en knapp timme.
​​​​​​​
Om du vill se varje avsnitt för sig, klicka på länkarna nedan. Varje avsnitt tar mellan tre och sju minuter.
Del 1 av 12

Inledning  

Del 2 av 12

Vård 1 

Del 3 av 12

Vård 2

Del 4 av 12

Psykiatri 1

Del 5 av 12

Psykiatri 2

Del 6 av 12

Apotek 1

Del 7 av 12

Apotek 2

Del 8 av 12

Röntgen

Del 9 av 12

Ortopedi

Del 10 av 12

Tandvård 1

Del 11 av 12

Tandvård 2

Del 12 av 12

Avslutning

Serafimerlasarettet, Sveriges första sjukhus, grundat 1752. Filmen från 1928


​​​​​​​Karolinska Sjukhuset 1940 - 2018

En kort rundvandring. Klicka här!Intervju med Torsten Gordh. Sveriges förste narkosläkare.


En film om KS från  strax efter invigningen 1940. Filmen är utan ljud, men många kända läkare passerar revy. Klicka här!