Filmgalleriet

Medicinhistoriska museet

En filmserie i tolv delar.

Filmen beskriver museet som det såg ut när det fortfarande fanns inrymt i Eugeniahemmets lokaler. Den består av tolv kapitel vilka här visas i en följd. Det tar en knapp timme.
​​​​​​​
Om du vill se varje avsnitt för sig, klicka på länkarna nedan. Varje avsnitt tar mellan tre och sju minuter.
Del 1 av 12

Inledning  

Del 2 av 12

Vård 1 

Del 3 av 12

Vård 2

Del 4 av 12

Psykiatri 1

Del 5 av 12

Psykiatri 2

Del 6 av 12

Apotek 1

Del 7 av 12

Apotek 2

Del 8 av 12

Röntgen

Del 9 av 12

Ortopedi

Del 10 av 12

Tandvård 1

Del 11 av 12

Tandvård 2

Del 12 av 12

Avslutning

Serafimerlasarettet, Sveriges första sjukhus, grundat 1752. Filmen från 1928


​​​​​​​Karolinska Sjukhuset 1940 - 2018

En kort rundvandring. Klicka här!Intervju med Torsten Gordh. Sveriges förste narkosläkare.