Medicinhistoriska museets bakgrund

1907 bildade Svenska Läkaresällskapet sin medicinsk-historiska sektion i avsikt att skapa ett svenskt forum för medicinhistoria. Ett år senare firade man sitt hundraårsjubileum med en utställning 
på Nordiska museet. Redan från början samlade man 
medicinhistoriskt intressanta föremål för att bevara dem för eftervärlden.

1943 hade samlingarna växt så att man kunde göra en stor 
utställning i Nordiska museets stora hall. Utställningen blev en publiksuccé men samlingarna var därefter återigen utan 
lokal till dess att företaget Stille-Werner 1955 lät 
Medicinhistoriska museet flytta in i sitt hus på Åsögatan där 
man första gången kunde visa en permanent utställning.
Museet, och samlingarna som efterhand växte ut över hela huset, sköttes av Medicinhistoriska museets vänförening 
fram till 1991 då Landstinget övertog huvudmannaskapet 
och 1995 flyttade museet till det nyrenoverade f.d. 
Eugeniahemmet vid Karolinska sjukhuset.

Landstinget stängde museet av besparingsskäl 2005.
Alla föremål flyttades till ett arkiv i Tumba, där de fotograferats och lagts in i en databas. De utlånas till smärre utställningar i Stockholms stora museer och till TV- och filminspelningar.
I Eugeniahemmet disponerar museet numera endast ett bibliotek.
mediiimediii
mediii
Gamla museet på Åsögatan
medmed
med
Museet på Eugeniahemmet


Anna Carin Bodén
, leg sjuksköterska, vårdlärare och fil kand var i 10 år Vänföreningens sekreterare. Hon sammanställde föreningens historia i denna bok till femtioårsjubileet 2002. 

Pärmens framsida syns till höger. Om du klickar på den blå länken nedan så kan du läsa hela boken. Tyvärr är kvaliteten inte den bästa på grund av att ursprungsfilen var så stor att den måste hårdkomprimeras. Den är dock fullt läsbar. 

Medhist mus 50 ar1Medhist mus 50 ar1
Medhist mus 50 ar