Äldre anestesiutrustning. Samlad av Åke Wåhlin och redigerad av Britt Blomqvist


Åke Wåhlin var den förste chefen på anestesikliniken vid Huddinge Sjukhus. Han samlade under hela sin tid som anestesiolog förmål från sin verksamhet.

Föremålen katalogiserades och beskrevs av Britt Blomqvist, då narkosläkare på Huddinge och sedermera överläkare på Capio St Görans sjukhus.

KLICKA HÄR,  så kan du lära mycket om anestesiologins utveckling och få se massor av bilder med förklarande text.

Skrolla ner en aning så kommer du till Svensk Medicinhistorisk Tidskrift. Den läggs ut här med två års förskjutning. Nyare nummer kan beställas från redaktören.

Gammal narkosapparatGammal narkosapparat
Gammal narkosapparat