Äldre anestesiutrustning. Samlad av Åke Wåhlin och redigerad av Britt Blomqvist
Åke Wåhlin
var den förste chefen på anestesikliniken vid Huddinge Sjukhus. Han samlade under hela sin tid som anestesiolog förmål från sin verksamhet.

Föremålen katalogiserades och beskrevs av Britt Blomqvist, då narkosläkare på Huddinge och sedermera överläkare på Capio St Görans sjukhus.

Klicka på den blå länken här nedan,  så kan du lära mycket om anestesiologins utveckling och få se massor av bilder med förklarande text.

Gammal narkosapparatGammal narkosapparat
Gammal narkosapparat
Redaktör:
Carl Lindgren
Redaktionssekreterare:
Anna Maria Bernstein


För att läsa 2021 års tidskrift klicka på länken nedan