Kontakt  

Epost till föreningen: 

medicinhistoriskamuseet@gmail.com

Bli medlem i Medicinhistoriska museets vänförening!


Du får då årsboken Svensk Medicinhistorisk Tidskrift, möjlighet att lyssna till intressanta medicinhistoriska föredrag, göra studiebesök och utflykter. Årsavgiften är 300 kronor med årsbok och 150 kronor utan årsbok.


Hitta till oss


​​​​​​​Museet finns inte kvar i sin ursprungliga form, men museets vänförening har iordningställt ett mindre visningsrum i Eugeniahemmets lokaler på Karolinska sjukhusets område..

Styrelsen

Bolinder Gunilla

docent
ordförande
FoUU-ledningen T4:01
Karolinska
universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
070-48 48 349
gunilla.bolinder@sll.se

Åsa Rundquist

förvaltningschef
skattmästare
Stråkvägen 4 B
169 35 Solna
08-83 67 77 bostad
0708-10 12 23
​​​​​​​asa.rundquist@gmail.com

Birgitta Bygren

fil.kand
sekreterare
Tantogatan 71, 1 tr
118 42 Stockholm
08-84 14 55 bostad
0708-75 43 77
​​​​​​​birgitta.bygren@gmail.com

Ingvar Alba

leg. tandläkare
Västerviksvägen 1 B
18235 Danderyd
08-755 79 53
070-571 97 53
​​​​​​​ingvar.alba@telia.com

Jan-Olof Brånstad

farm.dr
Rundan 49
146 45 Tullinge
08-778 32 05 bostad
0706-97 77 01
janolofbranstad@gmail.com

Jan Halldin

leg.läk., med.dr
Skogsslingan 12
182 30 Danderyd
08-622 52 64 bostad
076-136 10 15
jan.halldin@gmail.com

Anders G. Olsson

professor
Gubbkärrsvägen 15
168 40 Bromma
08-26 20 56 bostad
0705-56 01 73
anders.olsson@liu.se

Lars Sjöstrand

leg. läk
Smedsbacksgatan 30
115 39 Stockholm
08-667 77 56 bostad
070-728 48 03
larsocsjostrand@gmail.com

Ann Gustavsson

arkivarie
Enheten för Medicinens Historia och Kulturarv, Karolinska institutet
171 77 Stockholm
08-524 866 56; 070-357 74 74
ann.gustavsson@ki.se

Björn Wiklund,

docent
Fatburstrappan 18,19 tr
118 26 Stockholm
08-38 53 88 bostad
0739-66 16 12
bjorn.t.wiklund@gmail.com

Carl Lindgren

med.dr., leg läk
Hornsgatan 106
117 76 Stockholm
08-668 16 29 bostad
0702-77 48 78 carl.lindgren.jr@gmail.com