Kontakt  

Epost till föreningen: 

medicinhistoriskamuseet@gmail.com

Bli medlem i Medicinhistoriska museets vänförening!


Du får då årsboken Svensk Medicinhistorisk Tidskrift, möjlighet att lyssna till intressanta medicinhistoriska föredrag, göra studiebesök och utflykter. Årsavgiften är 300 kronor med årsbok och 150 kronor utan årsbok.


Styrelsen

Ingemar Ernberg

professor emeritus
ordförande

​​​​​​​070-546 76 36
ingemar.ernberg@ki.se

Per Jakobsson


skattmästare

Ann Gustavsson

fil. mag, arkivarie
sekreterare
Enheten för Medicinens Historia och Kulturarv, Karolinska institutet
070-357 74 74
ann.gustavsson@ki.se

Louise Ericson

leg. tandläkare
Lapphundsgränd 55
​​​​​​​128 62 Sköndal
0706-87 50 60
louise.c.ericson@telia.com

Jan-Olof Brånstad

farm. dr
Rundan 49
146 45 Tullinge
0706-97 77 01
janolofbranstad@gmail.com

Jan Halldin

leg. läk., med. dr
Skogsslingan 12
182 30 Danderyd
076-136 10 15
jan.halldin@gmail.com

Anders G. Olsson

professor
Gubbkärrsvägen 15
168 40 Bromma
0705-56 01 73
anders.olsson@liu.se

Lars Sjöstrand

leg. läk
Smedsbacksgatan 30
115 39 Stockholm
070-728 48 03
larsocsjostrand@gmail.com

Maria Josephson

​​​​​​​fil. dr
Enheten för Medicinens Historia och Kulturarv, Karolinska institutet
171 77 Stockholm
073-708 43 84
maria.josephson@ki.se

Björn Wiklund

docent
Fatburstrappan 18,19 tr
118 26 Stockholm
0739-66 16 12
bjorn.t.wiklund@gmail.com

Ann-Charlott Timander

lektor, dr i Health Research
​​​​​​​Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Nybohovsbacken 34 E
117 63 Stockholm
072-224 80 45
ann-charlott.timander@socwork.gu.se