bib1bib1
bib1
bib2bib2
bib2

Bibliotek

Museet har ett bibliotek omfattande cirka 5500 böcker.

Om museets historia kan man få utförligare fakta i Svensk medicinhistorisk tidskrift 2002. Anna Carin Bodén har beskrivit Vänföreningens historia i särskild bok som gavs ut vid föreningens 50-årsjubileum samma år. Boken om Vänföreningens 50 år finns att köpa på vänföreningens kansli.

Utlåning av föremål

Vi har ca 20 000 medicinhistoriska föremål i vårt arkiv ute i Tumba. Tyvärr har vi ingen egen museilokal men många av föremålen finns utställda på bl a Tekninska museet, Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseet. Föremål har också lånats ut till TV- och filminspelningar. För frågor om utlåning maila till medicinhistoriskamuseet@gmail.com .

För aktuellt program hänvisas till förstasidan